Ιστορία

H ZeoTec Hellas Group ιδρύθηκε το 2016. Είναι αμιγώς Ελληνική καινοτόμος εταιρεία που παράγει μία ευρεία ποικιλία μη τοξικών απορρυπαντικών με υγρόποιημένο Ζεόλιθο. Είναι η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως η οποία διαθέτει την τεχνογνωσία της υγροποίησης του ζεόλιθου και της ενσωμάτωσής του σε απορρυπαντικά προϊόντα. Η ZeoTec Hellas Group έχει ως αρχή την πάντα άριστη ποιότητα προϊόντος και αποτελέσματος.

Το 2009 οι ιδιοκτήτες της ZeoTec Hellas Group, κ.κ. Χρήστος Χρήστου και Gennady Gorbunov ξεκινήσαν την έρευνα σχετικά με την παραγωγή υγρών απορρυπαντικών με κύριο συστατικό τον ζεόλιθο.

Σε συνεργασία με έμπειρο επιστημονικό επιτελείο διερεύνησαν τις ευεργετικές ιδιότητες του ζεόλιθου και τους τρόπους εφαρμογής τους στην παραγωγή υγρών απορρυπαντικών. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, την Ρωσία και την Ουκρανία και διήρκησαν 7 χρόνια. Με την ολοκλήρωση του κύκλου ερευνών, η ZeoTec Hellas Group ιδρύθηκε το 2016.

Η ZeoTec Hellas Group απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές, δίνοντας λύσεις σε κάθε είδους επαγγελματική ή οικιακή ανάγκη απορρύπανσης, συνδυάζοντας άμεσο αποτέλεσμα, οικονομία και ασύγκριτη ποιότητα.

Ιστορική Αναδρομή