:
Vad är zeolit?

Vad är zeolit?

Zeoliter är mikroporösa aluminosilikatmineraler som bland annat användes som adsorbenter och katalysatorer. Termen skapades av den svenska mineralogisten Axel Kronsted från 1756, som noterade att med en snabb uppvärmning av ugnar absorberades en stor mängd vattenånga från materialet. Baserat på denna observation, namngav han materialet zeolit, från de grekiska orden ”Zeo” (Ζέω = boil) och ”lite” (λίθος = stone). Zeolit ​​kan vara infödd eller industriellt producerad.
Zeolit ​​som en naturlig produkt är negativt laddad och har förmåga att ha hög jonisk omvandling. På grund av sin höga joniserade konverteringskapacitet och porösa form används den som en naturlig renare tillsammans med sofistikerad teknik i ytrenhet och eftersom den har absorption och kontrollegenskaper för föroreningar är den den ideala lösningen för illaluktande gaser, fuktighet, petrokemikalier, låg nivå radioaktiva material, ammonium, toxiner och tungmetaller.
Det fungerar som ett molekylfilter som binder tungmetaller, toxiner, fria radikaler, eftersom det är en av de minst negativt laddade mineralerna i naturen. Det har också förmågan att absorbera vatten och andra näringsämnen för levande organismer, som sedan släpper ut i viss takt beroende på miljöförhållandena. På grund av denna kapacitet kan det liknas med en ”sten svamp”.
Zeolit ​​har många och viktiga tillämpningar på många områden som jordbruk, boskap, vattenbruk, hälsa, hushållsindustrin, byggbranschen,
kolväteindustrin, kärnvalsskydd och många andra. Närmare bestämt, när det gäller jordbruk, kan zeoliten införlivas i jorden i form av grus och sprutas in i den överliggande delen av växten eller trädet i form
av ett fint pulver blandat med vatten beroende på odlingstypen.

(source: https://zeolife.gr)

© All Rights Reserved. Designed & Developed by WebO2

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/zeotecgroup.com/httpdocs/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 937