:
Fördelar med att använda Zeo produkter

Fördelar med att använda Zeo produkter

ZEOTEC Hellas grupp är en modern grekisk fabrik som producerar giftfri, biodynamisk helt ekologiska rengöringsmedel som kan användas i hemmen och professionellt. Vårt mål är att minimera miljöförstöring både under tillverkningsprocessen och då den används av av köparna. Vi har framställt produkten från naturlig zeolite, vi har tagit fram en hel serie av rengöringsmedel med olika användningområden som har positiv effekt på både människor och miljö. Alla våra produkter är kapabla att rengöra all form av smuts från all typ av yta utan att irritera huden.

Med vår teknologiska kunskap och kvalitén vi i  ZEOTEC Hellas gruppen framställt  produkter med en lösning på alla städbehov eller problem i samband med rengöring. Vårt mål är att erbjuda toppkvaliteprodukter i samråd med vad våra köpare behöver. På grund av det  har vårt företag lyckats att specialisera produkterna och arbetat på förbättringar utifrån våra brukares önskemål.

Trenden i vårt företag är fokuserad på export, därför är våra produkter relevanta på världsmarknaden, eftersom den har flera möjligheter att vara ekonomiska i jämförelse med andra företag.

Så här beskriver vi Zeo etc produkter:

 • Fri från farliga produkter
 • De rengör och stabiliserar biomiljön från avgaser
 • De rengör och stabiliserar biomiljön från illaluktande förorening
 • De är över 90% biologiskt nedbrytbara.
 • De förorenar inte vatten, sjöar eller havsmiljön.
 • De är ekonomiska och effektiva.
 • De innehåller inte klorin.
 • Producerad och förpackad i Grekland

Zeo Tecs produkters användningsområden:

 • Inom hotel, cafe och restaurangbranschen
 • Hushållsbruk
 • Mat industrin
 • Båtindustrin
 • Stad och kommun
 • Sophantering, sopbilar
 • Garage, lokstall, fordonshallar
 • Biltvättar och bensinstationer
 • Rengöring av arkeologiska föremål, museer
 • Transport vägar inom bil, järnväg och tunnelbanor
 • Energi och elektrisk nätverk
 • Sjukhusmiljöer

Alla ZEOTECs Hellas grupps produkter är certifierade och kan användas i HACCP sanitets program och ISO 22000 matsäkerhetssystem. De harmonierar med National Community Legistation (EC Regulations 648/2004, 1272/2008, CLP och 1907/2006/REACH) de är registrerade i det Nationella registret över kemikalier och har genomgått inspektioner av General State Laboratory vad gäller produktion och de har godkänt dem för marknaden. Under deras produktionsprocess har de blivit kvalitets säkrade enligt ISO 9001:2008 principer, (reigstreingsnummer CY.QS.1.16.016) och ISO 14001:2004.

© All Rights Reserved. Designed & Developed by WebO2