:
Certifieringar

Certifieringar

Alla ZEOTECs Hellas grupps produkter är certifierade och kan användas i HACCP sanitets program och ISO 22000 matsäkerhetssystem. De harmonierar med National Community Legistation (EC Regulations 648/2004, 1272/2008, CLP och 1907/2006/REACH) de är registrerade i det Nationella registret över kemikalier och har genomgått inspektioner av General State Laboratory vad gäller produktion och de har godkänt dem för marknaden. Under deras produktionsprocess har de blivit kvalitets säkrade enligt ISO 9001:2008 principer, (reigstreingsnummer CY.QS.1.16.016) och ISO 14001:2004.

© All Rights Reserved. Designed & Developed by WebO2