:
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Όλα τα προϊόντα της ZEOTEC Hellas Group είναι πιστοποιημένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα καθαρισμού που προβλέπονται από την εφαρμογή του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων (HACCP), καθώς και του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων  ΙSO 22000. Είναι εναρμονιζόμενα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία (Κανονισμοί ΕΚ 648/2004, 1272/2008/ CLP και 1907/2006/REACH), είναι κατοχυρωμένα στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων και υφίστανται όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους του Γενικού Χημείου του Κράτους τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την κυκλοφορία τους στην αγορά. Κατά την παραγωγική τους διαδικασία εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με  τις αρχές του ΙSO 9001:2008 (Registration number CY.QS.1.16.016) και ISO 14001:2004.

© All Rights Reserved. Designed & Developed by WebO2

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/zeotecgroup.com/httpdocs/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 937