Πάτωμα με πλακάκια

Χρήση της ηλεκτρικής περιστροφικής σκούπας πλύσης-στέγνωσης των 30 λίτρων. Γεμίζω το δοχείο στην ένδειξη 1/4 με το υλικό και συμπληρώνω με νερό. Προσαρμόζω την βούρτσα και ρυθμίζω ποσότητα νερού-υλικού στα 3/4. Κάνω εκκίνηση της σκούπας προχωρώντας με όπισθεν κίνηση, αφήνοντας έτσι αφρισμένο μείγμα στο πάτωμα για να κάτσει 10 λεπτά. Μέχρι να ολοκληρωθεί το 10λεπτο, θα έχω προλάβει να περάσω όλη την επιφάνεια. Περνάω από το σημείο που ξεκίνησα το αφρισμένο μείγμα και μηδενίζω τη ρύθμιση ποσότητας νερού-υλικού. Κατεβάζω το λάστιχο αναρρόφησης και προχωρώ με εμπρόσθια κίνηση μέχρι να ολοκληρώσω την έκταση του χώρου.