Βουρτσάκι τουαλέτας (συντήρηση)

Γεμίζω το μπουκαλάκι του νερού με το υλικό. Το αδειάζω στη βάση. Γεμίζω το μπουκαλάκι του νερού με νερό. Το αδειάζω στη βάση. Τοποθετώ το βουρτσάκι πίσω στη βάση.