Βραστήρας ταχύτητας (συντήρηση)

Για τους βραστήρες των 1.7 λίτρων ρίχνω 450ml υλικού και συμπληρώνω με 550ml νερό βρύσης. Κλείνω το καπάκι του βραστήρα και εκτελώ κυκλικές κινήσεις για να ανακατευτεί το μείγμα. Παράλληλα, η κίνηση αυτή βοηθάει τα τοιχώματα του βραστήρα να ποτήσουν από το μείγμα άρα να καθαριστούν με την κίνηση αυτή. Αφήνω το μείγμα να κάτσει για 10 λεπτά. Στη συνέχεια, αδειάζω το περιεχόμενο σε ένα μπλαστικό μπουκάλι νερού για να το έχω για επόμενες συντηρήσεις. Το σύνολο χρήσεων του μείγματος είναι οι 20 φορές. Έπειτα, ρίπτεται σε αποχέτευση που θέλουμε να καθαρίσουμε. Ξεπλένω τον βραστήρα με νερό, μέχρις ότου σταματήσει ο αφρισμός που θα δημιουργηθεί από τα πρώτα ξεπλύματα. Αν υπάρξουν στίγματα αλάτων, τα αφαιρώ πολύ εύκολα με ένα βρεγμένο σφουγγαράκι από την μαλακή πλευρά.