Τηλεκοντρόλ

Ρυθμίζω την κεφαλή ψεκασμού στο SPRAY. Κρατώντας τη συσκευή, εκτελώ έναν ψεκασμό σε έκταση. Περιμένω 10 δευτερόλεπτα. Σκουπίζω με το χαρτί. Μόλις τελειώσω την επιφάνεια, γυρνώ τη συσκευή. Εκτελώ έναν ψεκασμό σε έκταση. Περιμένω 10 δευτερόλεπτα. Σκουπίζω με το χαρτί.