Σφουγγαρίστρα

Γεμίζω έναν κουβά με νερό. Αν ο κουβάς γεμίζει ικανοποιητικά με 4 λίτρα τότε προσθέτω 200ml υλικού (γενικότερα η αναλογία είναι 50ml υλικού ανά λίτρο νερού ή 5%). Τοποθετώ τις σφουγγαρίστρες στο νερό. Το νερό αλλάζεται μια φορά την εβδομάδα.