Μέτριοι λεκέδες

Ζυγίζω 270 gr σε ένα μονόλιτρο μπουκάλι (ή 9 πατήματα χειραντλίας ZEO TEC στη θέση 0) και συμπληρώνω με νερό