Κινητό

Ψεκάζω μια φορά την κάθε πλευρά και από σχετικά μεγάλη απόσταση για να έχω μεγάλη διασπορά. Περιμένω 15 δευτερόλεπτα. Σκουπίζω με χαρτί κουζίνας κάνοντας παράλληλες κινήσεις.