Τηλέφωνο (σταθερό)

Ρυθμίζω την κεφαλή ψεκασμού στο SPRAY. Μοιράζω 6 ψεκασμούς. Περιμένω 10 δευτερόλεπτα. Σκουπίζω με χαρτί.