Δύσκολοι λεκέδες

Ζυγίζω 360 gr σε ένα μονόλιτρο μπουκάλι (ή 12 πατήματα χειραντλίας ZEO TEC στη θέση 0) και συμπληρώνω με νερό