Καζανάκι (εσωτερικό)

Κλείνω την παροχή του νερού από το καζανάκι. Καταναλώνω το νερό από το καζανάκι για να αδειάσει το δοχείο. Ανοίγω το καπάκι από το καζανάκι. Μοιράζω 18 ψεκασμούς από το υλικό, στην κορυφή του εσωτερικού τοιχώματος. Κλείνω το καπάκι και περιμένω 10 λεπτά. Μετά την αναμονή, ανοίγω την παροχή του νερού από το καζανάκι. Καταναλώνω το νερό και επαναλαμβάνω τη διαδικασία κάθε τρίμηνο.