Φίλτρο Air - Condition

Σε ένα φίλτρο διαστάσεων 32cm x 30cm ισομοιράζω 12 ψεκασμούς με ατόφιο υλικό. Περιμένω 15 δευτερόλεπτα. Ξεπλένω από την αντίθετη πλευρά με απλό νερό σε μπανιέρα με το τηλέφωνο του ντουζ. Αφήνω το φίλτρο να στεγνώσει κάθετα, χωρίς να το κοιτάει ο ήλιος. Επαναλαμβάνω κάθε 2 μήνες χρήσης του Air Condition.