Χερούλια πόρτας

Ρυθμίζω την κεφαλή ψεκασμού στο SPRAY. Εκτελώ έναν ψεκασμό σε έκταση. Περιμένω 10 δευτερόλεπτα. Σκουπίζω με το χαρτί.