Τασάκι τσιγάρων

Ρυθμίζω την κεφαλή ψεκασμού στο SPRAY. Ψεκάζω 3 φορές. Περιμένω 10 δευτερόλεπτα. Ξεπλένω με νερό.