Καυσαέρια, σκόνες, νεκρά κύτταρα

Χρησιμοποιώ κουπάκι των 100ml και γεμίζω μέχρι 75ml υλικού. Το αδειάζω σε μπουκάλι των 750ml με ψεκαστικό (δηλαδή αναλογία 1:10) και συμπληρώνω μέχρι το λαιμό με νερό. Ψεκάζω στα σημεία από απόσταση και με τη θέση ψεκαστικού στο SPRAY. Καθαρίζω με στεγνό πανί το οποίο θα γίνει νωπό με τη χρήση. Όταν μαζέψει αρκετή υγρασία, το στίβω ή το αλλάζω με άλλο στεγνό.