Απλοί λεκέδες

Ζυγίζω 180 gr σε ένα μπουκάλι νερού 1.5 λίτρου (ή 9 πατήματα χειραντλίας ZEO TEC στη θέση 2) και συμπληρώνω με νερό