Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

FAQs

Το δελφίνι είναι θηλαστικό όπως και ο άνθρωπος. Διακατέχεται από συναισθήματα, όπως ο άνθρωπος. Μπορούν να οικοδομήσουν ισχυρούς προσωπικούς δεσμούς, όπως ο άνθρωπος. Από την Ελληνική μυθολογία, ο άνθρωπος απεικονίζεται να ιππεύει δελφίνια, ως ένδειξη δύναμης. Το δελφίνι αποτελεί δημοφιλές μοτίβο τέχνης σε τοιχογραφίες και συντριβάνια. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να αντιληφθούμε ότι τα δελφίνια υπήρξαν, υπάρχουν και συνυπάρχουν στην ιστορία του ανθρώπινου είδους και για να συνεχίσουν να υπάρχουν, θα πρέπει να τα προστατέψουμε. Μερίδιο ευθύνης στην προστασία τους έχει η ZeoTec Hellas Group με τις συνταγές απορρυπαντικών και απολυμαντικών που σέβονται το υδάτινο περιβάλλον.

Η εταιρεία έχει διευρυμένο δίκτυο πωλήσεων με επίσημους συνεργάτες λιανικής και χονδρικής. Το δίκτυο ολοένα και μεγαλώνει. Επικοινωνείστε μαζί μας στο email info@zeotec.gr ή στο 2425023900 για να σας ενημερώσουμε για τα σημεία πώλησης των περιοχών σας.

Αποστείρωση είναι η διαδικασία μείωσης του φορτίου των παθογόνων μικροοργανισμών από εργαλεία και επιφάνειες. Η αποστείρωση χαρακτηρίζεται με απόλυτες εκφράσεις, όπως “ολοκληρώθηκε” ή “δεν ολοκληρώθηκε”. Στην απολύμανση η μείωση του μικροβιακού φορτίου επιτυγχάνεται με χρήση χημικών ή φυσικών μεθόδων και το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα απόλυτο. Όταν η μείωση του μικροβιακού φορτίου γίνει με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους σε ζωντανούς ιστούς, τότε λέγεται αντισηψία.

Η απολύμανση απο μόνη της σαν διαδικασία δεν αρκεί για να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός μιας βρώμικης επιφάνειας. Σε δύο επιφάνειες 10cm x 10cm έκαστη μετρήθηκαν περίπου 30.000 μικρόβια. Στην πρώτη εφαρμόστηκε μόνο απολυμαντικό επιφανειών. Στη δεύτερη έγινε καθαρισμός με Zeo Titanium και στη συνέχεια απολυμαντικό επιφανειών. Στην πρώτη επιφάνεια μετρήθηκαν 3.500 μικρόβια, ενώ στη δεύτερη μετρήθηκαν μόλις 70 με μέγιστο όριο τα 1.000.

Μια ποσότητα λεκέδων αδρανοποιείται με ισόποση ποσότητα απορρυπαντικού. Περισσότερο απορρυπαντικό οδηγεί σε κατάχρηση και καταλήγει αχρησιμοποίητο στην αποχέτευση.

Η αποτελεσματικότητα των απορρυπαντικών σαν μετρήσιμο μέγεθος είναι το πηλίκο του αποτελέσματος προς το γινόμενο της χρέωσης λίτρου επί το ποσοστό αραίωσης επί την επαναληψιμότητα στην εφαρμογή επί το χρόνο καθαρισμού. Αντικαθιστώντας τις λέξεις με νούμερα και εκτελώντας τις πράξεις θα καταλήξουμε σε ένα συγκρίσιμο αριθμό μεταξύ των προϊόντων για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας.

Για τον καθαρισμό, το σαπούνι λειτουργεί ως επιφανειοδραστική ουσία σε συνδυασμό με το νερό. Τα μόρια καθαρισμού επιτρέπουν την ένωση του νερού ξεπλύματος με τα μόρια των λεκέδων. Όταν τα μόρια των λεκέδων ενωθούν με τα μόρια του καθαρισμού, τότε το ξέπλυμα είναι εύκολο και δεν παράγεται αφρός. Όταν τα μόρια του καθαρισμού περισσεύουν, ανακατεύονται με τον αέρα, δημιουργώντας φυσαλίδες που συμπυκνώνονται με την επανάληψη της κίνησης (δημιουργία αφρού). Τα αφρίζοντα σαπούνια, παρουσία λεκέδων, δεν υφίστανται. Ειδάλλως κρύβονται αφροποιητικές πηκτικές ουσίες στην τελική συνταγή του προϊόντος.

Το μαλακτικό επαναφέρει την απαλή υφή του ρούχου μετά την πλύση. Η πλειοψηφία των μαλακτικών λειτουργούν με χημικό μετασχηματισμό των ινών. Άλλα μαλακτικά λειτουργούν ως αφαλατικά με σκοπό να μαλακώσουν το νερό πλύσης.

Χαρακτηρίζουν τη μέγιστη χωρητικότητα του κάδου, όταν γεμίσει με στεγνό ρουχισμό. Οι χωρητικότητες που δίνονται αποσκοπούν στην αρτιότερη, αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη πλύση με οικονομία σε νερό και ενέργεια.

Ο αφρισμός στα οικιακά πλυντήρια ρούχων υποδηλώνει την υπερβολική χρήση απορρυπαντικού στον κάδο, συνοδεία ζεστού νερού. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται συχνά κατά το πλύσιμο εσωρούχων, όπου οι χρήστες υπερβάλουν με την ποσότητα του απορρυπαντικού και σε θερμοκρασίες των 60 έως και 90 βαθμών πολλαπλασιάζεται η δραστικότητα των απορρυπαντικών στοιχείων.

Το αλκαλικό απορρυπαντικό μπορεί να μειώσει τον πληθυσμό των οξεόφιλων μικροοργανισμών. Το όξινο απορρυπαντικό μπορεί να μειώσει τον πληθυσμό των αλκαλόφιλων μικροοργανισμών. Το ουδέτερο απορρυπαντικό δεν μπορεί να μειώσει κανέναν πληθυσμό. Απολύμανση είναι η μείωση του πληθυσμού όλου του εύρους των παθογόνων μικροοργανισμών. Άρα το απορρυπαντικό δεν μπορεί να θεωρηθεί απολυμαντικό.

Τα ένζυμα είναι οργανικές ενώσεις που πολλαπλασιάζουν την ταχύτητα αντιδράσεων που λαμβάνουν μέρος σε ένα διάλυμα. Η δουλειά τους είναι να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν υλικά δημιουργώντας ένα τελικό προϊόν με διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες. Στην περίπτωση των απορρυπαντικών τα ένζυμα διαλύουν πρωτεΐνες που έχουν συμπεριφορά λεκέδων.

Η σκληρότητα του νερού αφορά τον αριθμό των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου που υπάρχουν σε ένα δείγμα νερού. Όσο περισσότερα είναι τα ιόντα τόσο αυξάνεται και η σκληρότητα. Τα ιόντα συμπεριφέρονται όπως οι λεκέδες, με αποτέλεσμα το απορρυπαντικό να δίνει προτεραιότητα στον καθαρισμό των ιόντων και να μην επαρκεί για τον καθαρισμό των λεκέδων. Σε αυτή την περίπτωση η δόση του απορρυπαντικού πρέπει να αυξηθεί.

Τα προϊόντα της ZeoTec παράγονται με υψηλή συγκέντρωση και πυκνότητα. Αυτή η πρακτική αποδίδει κέρδος στην αποθήκευση με προϊόντα ισοδύναμα με αυτά του ανταγωνισμού αλλά πολλαπλάσιου μεγέθους.

Η καθαριστική ισχύς τους δεν αλλάζει και σε κάποιες περιπτώσεις πολλαπλασιάζεται με την προσθήκη νερού λόγω της ηλεκτροχημείας των ιονισμένων μορίων ζεολίθου.