Το όραμα της  ZeoTec για την προστασία του περιβάλλοντος

Eπιδιώκουμε την βελτίωση της συλλογικής συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον και έχοντας την αίσθηση της κοινωνικής μας ευθύνης προχωρούμε σε δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή.

Οι δράσεις μας μεταξύ άλλων θα αποτελούνται απο παρεμβάσεις σε τομείς όπως: προστασία και φροντίδα δασών, καθαρισμός παραλιών, δενδροφυτεύσεις και περιορισμός χρήσης του πλαστικού.