Το ποσοστό αυτοκαταστροφής του υλικού σε μικρότερα τεμάχια διαφορετικής φυσικοχημικής ιδιότητας, μέσω συγκεκριμένων περιβαλλοντικών συνθηκών

Η ικανότητα του υλικού να καταστραφεί από την ενζυματική επίδραση ζωντανών οργανισμών, δηλαδή μικροοργανισμών, μυκήτων και άλγης – αποικοδομητές

Το pΗ είναι η συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου σε ένα υδατικό διάλυμα. Ένα ιόν είναι το άτομο ή το σύνολο ατόμων που φέρουν ηλεκτρικό φορτίο. Όταν ένα άτομο δέχεται ηλεκτρόνια μετατρέπεται σε αρνητικό ιόν, που ονομάζεται ανιόν ΗΟ- ενω όταν χάνει ηλεκτρόνια, μετατρέπεται σε θετικό ιόν που ονομάζεται κατιόν H+. Περισσότερα ιόντα HO- δίνουν υψηλή μέτρηση pH (αλκαλικό). Περισσότερα ιόντα Η+ δίνουν μετρήσεις χαμηλού pH (όξινο)

Σκληρότητα νερού είναι ο χαρακτηρισμός που προέρχεται από τον αριθμό των ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου που υπάρχουν σε ένα δείγμα νερού

Η οξείδωση είναι η προσθήκη οξυγόνου σε ένα μέταλλο ή οργανική ένωση. H διαδικασία αυτή δίνει στις ουσίες  διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες

Τα ένζυμα προσθέτουν ή αφαιρούν υλικά απο ένα προϊόν δημιουργώντας ένα τελικό προϊόν με διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες