Το ποσοστό αυτοκαταστροφής του υλικού σε μικρότερα τεμάχια διαφορετικής φυσικοχημικής ιδιότητας, μέσω συγκεκριμένων περιβαλλοντικών συνθηκών

Η ικανότητα του υλικού να καταστραφεί από την ενζυματική επίδραση ζωντανών οργανισμών, δηλαδή μικροοργανισμών, μυκήτων και άλγης – αποικοδομητές