Η ευθύνη μας

Προς τον Άνθρωπο

  • Συμμετέχουμε σε κάθε προσπάθεια εξέλιξης του ανθρώπου σε επίπεδο υγείας και γενικότερα κοινής ωφελείας με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων

Προς τον Πολιτισμό

  • Στηρίζουμε κάθε δραστηριότητα που αναδεικνύει την Εθνική Κληρονομιά μας και προάγει τον Πολιτισμό μας. Αφιερώνουμε σημαντικό ποσοστό του χορηγικού μας προϋπολογισμού στηρίζοντας τις προσπάθειες που προάγουν την ιστορία, τις τέχνες, τα ήθη και έθιμα καθώς και την πνευματική δημιουργία

Προς το Περιβάλλον

  • Με απόλυτη ευθύνη και συνέπεια εφαρμόζουμε απο το 2016 το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001