Η εταιρική ευθύνη μας

Προς τον Άνθρωπο

  • Συμμετέχουμε σε κάθε προσπάθεια εξέλιξης του ανθρώπου σε επίπεδο υγείας και γενικότερα κοινής ωφελείας με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων

Προς τον Πολιτισμό

  • Στηρίζουμε κάθε δραστηριότητα που αναδεικνύει την Εθνική Κληρονομιά μας και προάγει τον Πολιτισμό μας. Αφιερώνουμε σημαντικό ποσοστό του χορηγικού μας προϋπολογισμού στηρίζοντας τις προσπάθειες που προάγουν την ιστορία, τις τέχνες, τα ήθη και έθιμα καθώς και την πνευματική δημιουργία.

Προς το Περιβάλλον

  • Με απόλυτη ευθύνη και συνέπεια εφαρμόζουμε απο το 2016 το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001
  • Μηδενίσαμε τη χρήση ζεστού νερού για την παραγωγή ολόκληρου του εύρους προϊόντων μας, ελαχιστοποιόντας έτσι την ενεργειακή κατανάλωση που πηγάζει κατά 56% από λιγνιτικά θερμοηλεκτρικά εργοστάσια
  • Αναζητούμε και χρησιμοποιούμε πρώτες ύλες με μηδενική περιβαλλοντική υποβάθμιση κατά την παραγωγή τους από τους προμηθευτές
  • Επιλέγουμε βιοδιασπασιμότητα μεγαλύτερη του 95% για κάθε προϊόν μας
  • Επιλέγουμε επιφανειοδραστικές ουσίες και λιπαρά οξέα φυτικής προέλευσης, εξετάζοντας τους τρόπους παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο των προμηθευτών, αποφεύγοντας όσους δεν έχουν Animal Cruelty-Free διαδικασίες
  • Εγκαθιστούμε συστήματα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας για τη μείωση ποσοστού των λειτουργικών μας εξόδων, άρα και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δραστηριότητες παραγωγής, εμφιάλωσης και logistics.