«Η ZeoTec ακούει την άποψή σας, σας βοηθάει να καλύψετε τις ανάγκες σας και μαζί γινόμαστε όλοι πιο δυνατοί» (εδώ ένα γραφιστικό)

 

form withquestions mailed to support@zeotec.gr 

Συναντήσατε κάποιο πρόβλημα με κάποιο προϊόν μας;

Έχετε υπ’ οψη σας κάποια κατηγορία ρύπων η οποία να μην μπορεί να αντιπετωπιστεί απο κάποιο προϊόν μας;

Έχετε να προτείνετε την δημιουργία ενός νέου προϊόντος σύμφωνα με τις ατομικές ή επαγγελματικές σας ανάγκες;

Διαπιστώσατε κάποια ανεπάρκεια στην αποτελεσματικότητα κάποιου προϊόντος μας, παρά το οτι το χρησιμοποιήσατε σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες οδηγίες χρήσης;

Παρουσιάστηκε οποιαδήποτε αλλεργική αντίδραση μετά τη χρήση των απορρυπαντικών μας;

Παρουσιάστηκε οποιαδήποτε αναφυλαξία μετά από χρήση των προϊόντων μας;

«Η ZeoTec ακούει την άποψή σας, σας βοηθάει να καλύψετε τις ανάγκες σας και μαζί γινόμαστε όλοι πιο δυνατοί» (εδώ ένα γραφιστικό)