Οι Εργαζόμενοί μας

Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι η κινητήριος δύναμή μας.
Οι εργαζόμενοί μας κατέχουν εξειδικευμένη γνώση και η εξέλιξή τους είναι συνεχής.

Εφαρμόζουμε σύγχρονα προγράμματα με στόχο την ανάδειξη των ατομικών ταλέντων του κάθε εργαζομένου. Παρέχουμε ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες και προσβλέπουμε στο να είναι η ZeoTec δεύτερο σπίτι για όλους μας.

null

Τμήμα Marketing

Ερευνούμε τις τάσεις της αγοράς και με καινοτόμες πρακτικές τις αξιοποιούμε ώστε να παρέχουμε προϊόντα που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών μας
null

Τμήμα Πωλήσεων

Προσδοκούμε μακροχρόνιες σχέσεις με τον κάθε πελάτη και είμαστε συνεχώς δίπλα του με μοναδικό στόχο την ολοκληρωτική κάλυψη της κάθε ανάγκης του
null

Τμήμα Επιθεώρησης

Ελέγχουμε συνεχώς όλους τους χώρους και τις διαδικασίες του εργοστασίου, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την υγιεινή στα σημεία εργασίας και παραγωγής. Διασφαλίζουμε την πλήρη εταιρική πιστοποίηση σε κάθε επίπεδο
null

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Παρακολουθούμε προϋπολογισμούς, κόστη και έξοδα και συντελούμε στην ανάπτυξη της εταιρείας μας λειτουργώντας με μεθοδικές κινήσεις, οργανωμένο και αυτοματοποιημένο τρόπο
null

Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Επιζητούμε το βέλτιστο ερευνώντας συνεχώς νέους τρόπους κάλυψης αναγκών. Δουλεύουμε σήμερα για ένα καλύτερο αύριο
null

Τμήμα Παραγωγής

Τηρούμε απαρέγκλιτα όλες τις προδιαγραφές κατά την διάρκεια της παραγωγής και συσκευασίας ώστε να παραδίδουμε μόνο προϊόντα άριστης ποιότητας
null

Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Ακολουθούμε τους πιο αυστηρούς κανόνες ελέγχου των πρώτων υλών όπως και του τελικού προϊόντος με μόνο σκοπό την διασφάλιση της κορυφαίας ποιότητάς τους
null

Τμήμα Προμηθειών

Επιλέγουμε τις ποιοτικότερες πρώτες ύλες στον κατάλληλο χρόνο και ποσότητα ώστε να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας
null

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαχειριζόμαστε όλα τα θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, αναζητούμε και προσθέτουμε νέα μέλη στην ομάδα μας και επιβάλλουμε την τήρηση των αρχών και πολιτικών της εταιρείας