Οι Εργαζόμενοί μας / Τμήματα

Το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι η κινητήριος δύναμή μας. Οι εργαζόμενοί μας κατέχουν εξειδικευμένη γνώση και η εξέλιξή τους είναι συνεχής.

Εφαρμόζουμε σύγχρονα προγράμματα με στόχο την ανάδειξη των ατομικών ταλέντων του κάθε εργαζομένου. Παρέχουμε ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες και προσβλέπουμε στο να είναι η ZeoTec δεύτερο σπίτι για όλους μας.

Marketing

Ερευνούμε τις τάσεις της αγοράς και με καινοτόμες πρακτικές τις αξιοποιούμε ώστε να παρέχουμε προϊόντα που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών μας.

Πωλήσεις

Προσδοκούμε μακροχρόνιες σχέσεις με τον κάθε πελάτη και είμαστε συνεχώς δίπλα του με μοναδικό στόχο την ολοκληρωτική κάλυψη της κάθε ανάγκης του.

Βελτιώσεις

Ελέγχουμε συνεχώς όλους τους χώρους και τις διαδικασίες του εργοστασίου, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την υγιεινή στα σημεία εργασίας και παραγωγής. Διασφαλίζουμε την πλήρη εταιρική πιστοποίηση σε κάθε επίπεδο.

Οικονομικές Υπηρεσίες

Παρακολουθούμε προϋπολογισμούς, κόστη και έξοδα και συντελούμε στην ανάπτυξη της εταιρείας μας λειτουργώντας με μεθοδικές κινήσεις, οργανωμένο και αυτοματοποιημένο τρόπο.

Έρευνα & Ανάπτυξη

Επιζητούμε το βέλτιστο ερευνώντας συνεχώς νέους τρόπους κάλυψης αναγκών. Δουλεύουμε σήμερα για ένα καλύτερο αύριο.

Παραγωγή / Ποιοτικός Έλεγχος

Τηρούμε απαρέγκλιτα όλες τις προδιαγραφές κατά την διάρκεια της παραγωγής και συσκευασίας ώστε να παραδίδουμε μόνο προϊόντα άριστης ποιότητας.

Συντήρηση

Ακολουθούμε τους πιο αυστηρούς κανόνες ελέγχου των πρώτων υλών όπως και του τελικού προϊόντος με μόνο σκοπό την διασφάλιση της κορυφαίας ποιότητάς τους.

Προμήθειες & Αποθήκη

Επιλέγουμε τις ποιοτικότερες πρώτες ύλες στον κατάλληλο χρόνο και ποσότητα ώστε να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαχειριζόμαστε όλα τα θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, αναζητούμε και προσθέτουμε νέα μέλη στην ομάδα μας και επιβάλλουμε την τήρηση των αρχών και πολιτικών της εταιρείας.